Türkiyede nüfusun yapısal özellikleri

added: 23 December 2013 - category: Türkiye'nin nüfus özellikleri 

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan insan sayısına Türkiye’nin nüfusu denir. Türkiye nüfusunu bilmenin amacı sadece ülkede yaşayan insan sayısını tesbit etmek değildir. Bir ülke için nüfusun yapısal özellikleri, ülkede yaşayan kişi sayısından daha önemlidir. Örneğin, 127 milyon nüfuslu Japonya, dünya ekonomisinde önemli bir güç iken, 1 milyarı aşkın nüfusa sahip Hindistan’da kişi başına düşen milli gelir dünya ortalamasının altındadır.

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde ülkelerin nüfus miktarlarından çok nüfus yapısı hakkında bilgi veren nüfusun yaş ve cinsiyet durumu, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı, kır ve kentlerde yaşayan nüfusun oranı gibi bilgilere ulaşılmaya çalışılır.

Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri şu başlıklar altında incelenebilir:

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının belirtilmesi öncelikle toplam nüfus içerisinde çalışabilir ve çalışmayan nüfusun tesbiti, iş, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçların belirlemesinde ve geleceğe yönelik çeşitli planların yapılabilmesinde önemli rol oynar. Nüfusumuzun % 49’unu 0-25 yaş grubu oluşturmaktadır. Bu durum bize Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesi olma özelliği sağlamıştır.