Türkiye’de Nüfusun Artışı ve Nedenleri

added: 5 December 2013 - category: Türkiye'nin nüfus özellikleri 

Türkiye’de nüfus artışını etkileyen temel faktör doğal nüfus artışıdır. Nüfus artışında doğumlar kadar ölümler de etkilidir. Doğumlarla ölümler arasındaki fark doğal nüfus artışını oluşturur.

Türkiye’nin doğal nüfus artışı incelendiğinde,

• 1950’lerden itibaren ölüm oranlarında, 1960’lardan itibaren ise doğum oranlarında bir düşmenin olduğu görülür.

• Doğum oranları azalırken ölüm oranları da azalmakta, yani insan ömrü uzamaktadır.

Türkiye’de nüfusun artmasında doğal artışlardan başka nedenler de rol oynamaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

• 1927-1935 yıllarında başka ülkelerde yaşayan Türklerin siyasal baskılar nedeniyle ana vatana dönmesi

• 30 Haziran 1939’da Hatay’ın ana vatana katılması

1945-1950 yıllarında seferberlik hâlinin kalkması

• Ekonomik şartların düzelmeye başlaması, evlenmelerin artması, doğum oranlarının yükselmesi

• 1960-1965 yıllarında 200 bin kadar işçinin yurt dışına çalışmak için gitmesi

• 1975 yılından itibaren nüfus artış hızının düşmesinde kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte doğum oranlarında meydana gelen azalma